Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/07/02 - doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów w podmiotach trzeciego sektora, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spółdzielni socjalnych