Realizowane projekty

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2

 

Kontynuujemy realizację projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w dwóch subregionach – Krakowskim Obszarze Metropolitarnym oraz w Małopolsce Zachodniej.

 

W skład Partnerstwa oprócz ZLSP wchodzą Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (lider projektu w KOM), Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (lider projektu w Małopolsce Zachodniej), Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Spółdzielnia Socjalna OPOKA oraz Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej.

 

Projekt „MOWES 2– Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społeczne

 

Spółdzielnie pracy mogą korzystać ze wsparcia tak jak inne podmioty ekonomii społecznej. Udziela go Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ogłaszając rekrutację z określonym terminem aplikowania. Będziemy na bieżąco informować Państwa o kolejnych otwartych naborach, ale zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu:

 

http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/ (dla subregionu Krakowskiego)

http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni/ (dla subregionu zachodniego)

 

Projekt oferuje roczną opiekę doradcy biznesowego, a ponadto wybrane formy wsparcia dostosowane do potrzeb spółdzielni.

 

Mogą to być:

·       Doradztwo i szkolenia

·       Coaching/mentoring

·       Opracowanie strategii i/lub narzędzi marketingowych

·       Opracowanie strategii rozwoju

·       Specjalistyczne doradztwo księgowe

·       Specjalistyczne doradztwo  z zakresu marketingu i komunikacji

·       Specjalistyczne doradztwo prawne

·       Udział w wizytach studyjnych.

 

Zgłoszenia należy kierować do:

Fundacji GAP, ul. Bandurskiego 58/11Kraków

Kontakt mailowy: mowes@fundacjagap.pl lub

telefoniczny pod numerami: (+48 12) 423-76-05 wew. 22 (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00) lub 732 994 528 (wtorek i czwartek w godz. 10.00-14.00).

 

W razie jakichkolwiek pytań, chęci zgłoszenia uwag do naszej pracy lub sugestii dotyczących działań MOWES, zapraszamy do kontaktu z Agencją Rozwoju i Promocji Spółdzielczości pod adresem mailowym: joanna@spoldzielnie.org.pl lub telefonicznie 12/265-73-90.