Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/01/03 - obsługa 2 szkoleń w Katowicach

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  planuje:
- organizację dwóch 3-dniowych szkoleń w Katowicach dla uczestników Projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/01/03. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie
do 31.01.2012 roku, do godz. 11:00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl