Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/11/01 na świadczenie usługi cateringowej i restauracyjnej w Krakowie

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje zorganizowanie 2 dniowego spotkania dla doradców CES w dniach 13-14 grudzień 2011 r w Krakowie.
 W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/11/01  dotyczącym świadczenia usługi cateringowej i restauracyjnej (PCV:55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków) podczas spotkania dla uczestników Projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej w dniach 13 -14 grudnia 2011 roku.
 
 Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem i  przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 01.12.2011 roku, do godz. 15:30 (liczy się data otrzymania).