Zapytanie ofertowe - szkolenia i doradztwo dla CIS

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje:
- przeprowadzenie cyklu szkoleń obejmujących 3 szkolenia 3-dniowe (24 godzin szkoleniowych każde) z zakresu:
a) budowania zespołu Centrum Integracji Społecznej - pracownicy, beneficjenci, partnerzy;
b) uwarunkowania prawno - organizacyjno - finansowe działania Centrów Integracji Społecznej oraz współpraca z partnerami (kod CPV 80500000-9 - Usługi szkoleniowe); - udzielenie doradztwa dla uczestników szkoleń z zakresu:
a) budowania zespołu Centrum Integracji Społecznej - pracownicy, beneficjenci, partnerzy;
b) uwarunkowania prawno - organizacyjno - finansowe działania Centrów Integracji Społecznej oraz współpraca z partnerami (kod CPV 79414000 - 9 usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, kod CPV: 79400000 - 8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne )
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/09/01 Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 13.09.2011 roku, do godz. 13:00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków
ul. Malborska 65 Anna Bulka
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
anna@spoldzielnie.org.pl