Zapytanie ofertowe INES/2011/06/02 - szkolenia i doradztwo

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza przeprowadzić 3 szkolenia oraz doradztwo indywidualne i grupowe. Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na w/w szkolenia i doradztwo. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 8 lipca 2011 roku do godz. 14.00 (liczy się data otrzymania). Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 Katarzyna Wiecha tel. 12/655-71-01 www.spoldzielnie.org.pl, katarzyna@spoldzielnie.org.pl