Zapytanie ofertowe ZWES/2011/06/02 - przedłużenie terminu składania ofert

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje: 3.1. przeprowadzenie dwóch 3-dniowych (24 godzin szkoleniowych każde) szkoleń z zakresu: zarządzanie zasobami ludzkimi (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe);

3.2. udzielenie doradztwa dla uczestników szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej, zgodnie z ich specyfiką (kod CPV 79400000-8: Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne)

UWAGA! Przedłużono termin składania ofert do dnia 16.06.2011 do godz. 15:00 Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/06/02 Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 16.06.2011 roku, do godz. 15:00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków ul. Malborska 65 Olga Gałek tel. 12/655 1017 www.spoldzielnie.org.pl; olga@spoldzielnie.org.pl