Zapytanie ofertowe INES/2011/04/01 ? usługi marketingowe

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza świadczyć usługi marketingowe w sześciu podmiotach spółdzielczych.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na w/w usługi. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 4 maja 2011 roku do godz. 10.00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków,
ul. Malborska 65
Katarzyna Wiecha tel. 12/655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl, katarzyna@spoldzielnie.org.pl