Zapytanie ofertowe - szkolenie

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zorganizować szkolenie z zakresu marketingu i budowania wizerunku spółdzielni.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na w/w szkolenie. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 13 grudnia 2010 roku, do godz. 14.00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości

30-646 Kraków ul. Malborska 65

Katarzyna Wiecha tel. 12/655-71-01

www.spoldzielnie.org.pl ; katarzyna@spoldzielnie.org.pl