Zapytanie ofertowe - winda

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza przeprowadzić konserwację i wymianę urządzeń dźwigowych - demontaż starych i montaż nowych urządzeń dźwigowych w celu dostosowania budynku przy ul. Malborskiej 65 do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W związku z tym zwracamy się do Państwa o przesłanie oferty. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 22 października 2010 roku do godz. 11.30 (liczy się data otrzymania).
UWAGA: nowy formularz - kliknij tutaj