Zapytanie ofertowe - szkolenie w Krakowie lub okolicy

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza: - dostarczyć szkolenie dla 10 osób w Krakowie lub w okolicy Krakowa (odległość miejsca organizacji szkolenia od Krakowa maksymalnie 50 km) w dniach 12-14.10.2010.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym ZSWES/2010/09/06 na obsługę szkolenia. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 05-10-2010, do godz. 15.00 (liczy się data otrzymania).
 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków
ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl