Zapytanie ofertowe - szkolenie i doradztwo

 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza:
- przeprowadzenie szkolenia w dniach 12 - 14 października 2010 i dostarczenie doradztwa (coachingu) dla uczestników Projektu, pełniących funkcję lub przygotowujących się do pełnienia funkcji doradców dla osób podejmujących aktywność w sferze ekonomii społecznej

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkolenia wraz z udzieleniem doradztwa dla jego uczestników oraz udzieleniem doradztwa indywidualnego. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 29 września 2010 roku, do godz. 15:00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl