Zapytanie ofertowe - szkolenie wraz z doradztwem

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza: - przeprowadzić szkolenie w zakresie pomocy publicznej, zasady konkurencyjności w projektach unijnych i klauz społecznych w dniach 6 – 8 października 2010 oraz zapewnić doradztwo dla uczestników szkolenia.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkolenia wraz z udzieleniem doradztwa dla jego uczestników oraz udzieleniem doradztwa indywidualnego. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 23 września 2010 roku, do godz. 15:00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków
ul. Malborska 65
Olga Gałek tel. 12/655 1017 begin_of_the_skype_highlighting              12/655 1017      end_of_the_skype_highlighting
www.spoldzielnie.org.pl; olga@spoldzielnie.org.pl