Zapytanie ofertowe - szkolenie w Lublinie

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza:
- dostarczyć szkolenie dla 10 osób w Lublinie w dniach 6-8.10.2010.
 
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym ZSWES/2010/09/04 na obsługę szkolenia. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 21-09-2010, do godz. 15.00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków
ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl; olga@spoldzielnie.org.pl