Zapytanie ofertowe - szkolenia

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza:
- dostarczyć doradztwo indywidualne w zakresie pomocy publicznej, zasady konkurencyjności i klauz społecznych;
- przeprowadzić szkolenie w zakresie pomocy publicznej, zasady konkurencyjności w projektach unijnych i klauz społecznych w dniach 2 - 4 sierpnia 2010 oraz zapewnić doradztwo dla uczestników szkolenia.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkolenia wraz z udzieleniem doradztwa dla jego uczestników oraz udzieleniem doradztwa indywidualnego. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 28 lipca 2010 roku, do godz. 15:00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl