Zapytanie ofertowe - materiały szkoleniowe

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić materiały szkoleniowe.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na materiały szkoleniowe. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 04 czerwca 2010 roku (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Anna Bulka tel. 012-655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl; anna@spoldzielnie.org.pl
30-646 Kraków ul. Malborska 65