Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości

Agencja Rozwoju  i  Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną  Związku  Lustracyjnego  Spółdzielni powołaną  w  celu realizacji działań na rzecz promocji ruchu spółdzielczego,  upowszechniania wiedzy na temat tej formy przedsiębiorczości,  działań w zakresie ekonomii społecznej  a  w  szczególności realizacji projektów finansowanych  z  funduszy strukturalnych  w  imieniu ZLSP. Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości ZLSP w Krakowie powstała w 2000 roku w  ramach projektu finansowanego przez szwedzką organizację KF Project Centre, który zatytułowany był: „Lokalny rozwój spółdzielczości w dwóch krajach Europy Środkowo – Wschodniej”, a którego partnerem był Związek Lustracyjny Spółdzielni.

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości ZLSP

 • koordynuje w imieniu Związku Lustracyjnego Spółdzielni realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE
 • realizuje programy na rzecz rozwoju rynku pracy, w szczególności poprzez:
 • wspieranie rozwoju ruchu spółdzielczego
 • wspieranie rozwoju ekonomii społecznej
 • organizuje szkolenia i seminaria dla:
  • osób, chcących założyć nowe spółdzielnie, w tym spółdzielnie socjalne
  • pracowników spółdzielni chcących podnieść bądź zmienić swoje kwalifikacje
 • opracowuje programy szkoleniowe m.in. z zakresu:
  • zasad spółdzielczości
  • funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem spółdzielczym
  • ekonomii społecznej
  • pozyskiwania funduszy
 • prowadzi konsultacje w dziedzinie prawa, ekonomii, przygotowania statutów, kontroli finansowej spółdzielni oraz kontroli jakości
 • pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów handlowych, głównie w ramach sektora spółdzielczego zarówno w Polsce, jak i na świecie
 • opracowuje materiały edukacyjne na temat polskiego i światowego ruchu spółdzielczego
 • świadczy doradztwo na temat środków pomocowych dostępnych dla przedsiębiorców spółdzielczych

 

Kontakt:
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Związku Lustracyjnego Spółdzielni
Ul. Malborska 65
30 – 646 Kraków
tel./fax.: 12/ 265 – 73 – 90

Joanna Brzozowska-Wabik
Kierownik Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Członek Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni
joanna@spoldzielnie.org.pl