ZLSP a Organizacje Międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe

Związek Lustracyjny Spółdzielni aktywnie działa na arenie międzynarodowej, a potwierdzeniem tych działań jest członkostwo i współpraca m.in. z różnymi organizacjami:

 

1. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (ICA) – największa pozarządowa organizacja, która zrzesza i reprezentuje spółdzielnie na całym świecie od 1895 roku. ZLSP dołączył do organizacji 18 lipca 1997 roku.

Jest to najwyższy organ reprezentujący Spółdzielnie, którego głównym celem jest pośrednictwo we współpracy między spółdzielniami oraz promowanie idei spółdzielczości.

MZS zrzesza około 310 organizacji spółdzielczych ze 109 krajów ze wszystkich sektorów gospodarki (bankowości, konsumentów, rolnictwa, zdrowia, mieszkalnictwa, rybołówstwa, ubezpieczeń, przemysłu i usług).

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy prowadzi swoją stronę: www.ica.coop, gdzie na bieżąco można śledzić wszystkie wydarzenia, ważne informacje i obserwować działania tej organizacji.

 

2. CICOPA -  Międzynarodowa Organizacja Spółdzielni Przemysłowych i Usługowych.

CICOPA jest organizacją sektorową Międzynarodowego Związku Spółdzielczego powołaną w 1947 r. Polska w Radzie CICOPA ma swojego przedstawiciela: Prezesa Związku Lustracyjnego Spółdzielni, Janusza Paszkowskiego.

Jej członkowie reprezentują organizacje spółdzielcze z różnych sektorów (budownictwa, usług społecznych, energii, produkcji przemysłowej, edukacji, transportu, zdrowia, itp.).

Obecnie, organizacja ta ma 49 członków z 32 krajów, zrzeszających 65 000 przedsiębiorstw zatrudniających 4 miliony osób na całym świecie.

Głównym celem CICOPA jest promocja i zapewnienie rozwoju spółdzielczości oraz wsparcie dla członków.

Więcej informacji można znaleźć na stronie organizacji: https://www.cicopa.coop

 

3. Cooperatives Europe – regionalna organizacja ICA, która powstała w Manchester 11 listopada 2006 r. Od 2017 r., Pan Mieczysław Grodzki - Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej jest członkiem Rady tej organizacji.

Cooperatives Europe reprezentuje 84 organizacje członkowskie z 33 krajów w całej Europie, które działają we wszystkich sektorach gospodarki.

Główne działania podejmowane przez Cooperatives Europe to promocja spółdzielni w całej Europie, ułatwianie komunikacji między spółdzielniami, opracowanie polityki i narzędzi wspierających rozwój spółdzielni, czynny udział w projektach na rzecz członków oraz we współpracy z nimi.

Bieżące informacje można zaleźć na stronie: https://coopseurope.coop

 

 4. CECOP-CICOPA EuropeEuropejska Konfederacja Spółdzielni Przemysłowych i Usługowych. Jest organizacją regionalną CICOPA i sektorową Cooperatives Europe.

Powstała w 1979 r. w Manchesterze, obecne posiadająca biuro w Brukseli. Polskę reprezentuje Prezes ZLSP Janusz Paszkowski, który pełni funkcję Wiceprezydenta. 

Ma 25 organizacji członkowskich w 15 krajach Europy, które zrzeszają około 40.000 przedsiębiorstw zatrudniających 1,3 miliona pracowników.

Głównymi działaniami organizacji jest reprezentacja i lobbing na rzecz spółdzielni, sieciowanie, udział i prowadzenie projektów oraz wpieranie i pomoc w rozwoju organizacji krajowych, które reprezentują spółdzielnie.

Po szczegółowe informacje o organizacji możesz sięgnąć, wchodząc na stronę: https://cecop.coop

 

5. ACFSMC - Chińska Narodowa Federacja Spółdzielni Dostawców i Spółdzielni Marketingowych(All China Federation of Supply and Marketing Coopeatives) jest to główna organizacja wszystkich spółdzielni zaopatrzeniowych i marketingowych (Supply and Marketing Cooperatives SMC) działających na terenie Chin. Jest organizacją mogącą pochwalić się ponad 100 letnia tradycją.

Rolą Chińskiej Narodowej Federacji Spółdzielni Dostawców i Spółdzielni Marketingowych jest m.in. organizacja spółdzielni, obrót produktami, zarządzanie rolnictwem, pobudzenie i rozwinięcie gospodarki wiejskiej oraz promocja współpracy handlowej na rynku krajowym i międzynarodowym w różnych dziedzinach takich jak: rolnicze środki produkcji, bawełna, recykling i dobra konsumpcyjne.
http://www.acfsmc.cn/en/

 

6. Kooperationen (Duńska Organizacja Spółdzielni Pracy) - pracodawca i organizacja interesów dla firm spółdzielczych i ekonomii społecznej w Danii. Zadaniem organizacji jest wypracowanie wartości demokratycznego uczestnictwa i dbanie o zrównoważony rozwój społeczny, we wszystkich branżach i formach korporacyjnych. Dodatkowo zapewnia swoim członkom porady prawne i kursy, aby zdobyli najnowszą wiedzę.
https://kooperationen.dk/english/