Spółdzielnie uczniowskie

Spółdzielnie uczniowskie

 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy ściśle współpracuje z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej od blisko 20 lat. W tym okresie zrealizowaliśmy szereg różnych działań w obszarze spółdzielczości uczniowskiej, w tym 3 większe projekty:

 

W latach 2001 – 2004 realizowaliśmy projekt „Spółdzielnie uczniowskie i spółdzielni pracy w procesie walki z bezrobociem wśród absolwentów”, którego głównym celem było tworzenie i wspieranie spółdzielni uczniowskich w szkołach o profilu zawodowym tak, aby uczniowie umieli wykorzystywać wyuczony zawód na konkurencyjnym rynku. W ramach projektu organizowany był również Dzień Otwarty Spółdzielczości oraz ogólnopolski Quiz wiedzy o spółdzielniach.

 

W roku 2014 ZLSP w Partnerstwie z Fundacją uzyskał dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród młodzieży”. Realizowany w dwóch kolejnych latach projekt przyczynił się m.in. do

 

  • Aktualizacji i uporządkowania wiedzy na temat działań związanych z promocją przedsiębiorczości wśród młodzieży w szkołach, roli spółdzielczości uczniowskiej w podejmowaniu tych działań, a także potrzeb nauczycieli oraz barier, na jakie napotykają przy tworzeniu i prowadzeniu spółdzielni uczniowskich. Zachęcamy do zapoznania się z raportem z badań, który znajdziecie Państwo w zakładce Opracowania (http://spoldzielnie.magura.fun/?q=content/opracowania).
  • Wzrostu wiedzy i kwalifikacji osób będących potencjalnymi opiekunami spółdzielni uczniowskich, instruktorami i opiekunami SU, co będzie miało przełożenie na większą motywację nauczycieli do pracy z młodzieżą. Został bowiem m.in. opracowany kurs e-learningowy dla potencjalnych opiekunów SU ale również dla aktualnych opiekunów, aby mogli pogłębiać swoją wiedzę w tym temacie. W ramach projektu realizowana była również Akademia Instruktora Spółdzielni Uczniowskiej, której celem było wyłonienie i przeszkolenie instruktorów działających we wszystkich województwach, aby mogli lepiej wspierać nauczycieli  w powoływaniu i rozwijaniu spółdzielczości uczniowskiej.

 

W 2016 roku (od kwietnia do grunia) ZLSP realizował Projekt "Spółdzielnie uczniowskie - młodzi na start" na zlecenie Urządu Miasta Tarnowa. Głównym celem projektu była promocja spółdzielczości uczniowskiej w gminie Tarnów oraz zainspirowanie i założenie pięciu spółdzielni uczniowskich w szkołach ponadgimnazjalnych.

Najważniejsze działania to:

  1. Spotkania informacyjne promujące przedsiębiorczość i spółdzielczą formę gospodarowania.
  2. Kurs dla potencjalnych opiekunów spółdzielni uczniowskiej.
  3. Warsztaty w przedsiębiorczości przeznaczone dla potencjalnych członków spółdzielni uczniowskich.
  4. Wsparcie powstawania i rozpoczęcia działalności pięciu spółdzielni uczniowskich w tarnowskich szkołach.
  5. Opracowanie raportu dobrych praktyk i działań założonych spółdzielni.

Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane. Rezultaty projektu zostały osiągnięte.