KLUB PREZESA 1 grudnia 2022r. - ZAPROSZENIE

KLUB PREZESA PREZESA I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 

 

Zarząd Klubu i Delegatura Regionalna Związku Lustracyjnego Spółdzielni  (ZLSP) w Krakowie serdecznie zaprasza przedstawicieli Państwa Spółdzielni, w tym: Prezesów i Członków Zarządu Spółdzielni, Głównych Księgowych oraz przedstawicieli Rady Nadzorczej na spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022r.  o godzinie 12.00 w Krakowie, w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym OPTIMA ul. Malborska 65.

W trakcie spotkania zostaną omówione następujące tematy:

·         Wydarzenia spółdzielcze w 2022r. w Polsce i na świecie.

·         Restart spółdzielczości w dobie kryzysu. Dyskusja o metodach wzmocnienia i integracji tradycyjnej spółdzielczości oraz szans rozwoju przedsiębiorstw społecznych w obszarach przyszłości: energetyce, cyfryzacji, nowych technologii dla miejskich spółdzielni rozwojowych.

·         Planowane zmiany w przepisach w 2023r.

·         Informacja na temat działań Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości i planowanych wydarzeniach.

·         Sprawy wniesione i dyskusja

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału w Klubie do dnia 28 listopada 2022 r. pod nr tel. 12 655 09 91 lub adres e-mail sekretariat@spoldzielnie.org.pl

Zapraszamy też do zgłaszania propozycji tematów do omówienia