Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej

Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej powstała w 1991 r. z inicjatywy nauczycieli, pedagogów i działaczy spółdzielczych.
 
Celem Fundacji jest popularyzacja idei spółdzielczości oraz osiągnięć spółdzielni uczniowskich, pomoc instruktażowa oraz szkoleniowa zarówno dla członków spółdzielni jak i ich instruktorów i opiekunów.
Od sierpnia 2004 roku Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Pozwala to na zwiększenie tak potrzebnych środków na skuteczną realizację zadań statutowych poprzez pozyskiwanie 1% od PIT.
Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej patronuje Krajowa Rada Spółdzielcza, a od 2010 roku jest ona członkiem Związku Lustracyjnego Spółdzielni. Wspólnie z nim podejmuje różne inicjatywy i realizuje wspólne projekty. Współpracuje również z Agencją Rozwoju i Promocji Spółdzielczości ZLSP w szerzeniu idei i wartości spółdzielczych wśród młodzieży szkolnej.
 

Kontakt :

  • Adres:
    ul.Szlak 65, 31-153 Kraków 
  • Telefon:
    +48(12)631-42-29
    +48 608-484-896 
  • Poczta elektroniczna: frsu@frsu.pl

 

Więcej informacji na temat Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej można uzyskać odwiedzając stronę internetową: http://www.frsu.pl/ lub na facebooku.