Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/10/01 - catering Kielce

 Szanowni Państwo,
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza w dniu 29.10.2013 r. zorganizować Regionalne Spotkanie Sieciujące dla OWES w Kielcach.
 
         W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi cateringowej, która polega na zapewnieniu cateringu (przerwa kawowa ciągła i lunch) dla uczestników spotkania (grupa ok. 20-osobowa) w Kielcach (ul. Kościuszki 11) w dniu 29.10.2013 roku.
Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 21-10-2013 roku do godz. 12.00 (liczy się data otrzymania).
Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty z podpisem osoby reprezentującej Zleceniobiorcę i/lub pieczęcią (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w 1 pliku) na adres: anna@spoldzielnie.org.pl  lub osobiście pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr ZSWES/2013/10/01
Kontakt: Anna Bulka (12/655 10 17)
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
ul. Malborska 65, Kraków