Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/11/01 - catering dla uczestników spotkania w Warszawie

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje organizację spotkania w Warszawie w dniu 10 grudnia 2012 roku.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/11/01 na świadczenie usługi cateringowej dla grupy ok. 15 osób.

Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 27.11.2012, do godz. 11.00 (liczy się data otrzymania).

Kontakt:
Katarzyna Wiecha
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
ul. Malborska 65, 30-646 Kraków
tel. (12) 655-10-17, 655-71-01
e-mail: katarzyna@spoldzielnie.org.pl
www.spoldzielnie.org.pl