news

Zapytanie ofertowe MOWES/MZ/CMPL/2017/01 - opracowanie strategii marketingowych

Dotyczy projektu: „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3. z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr RPMP.09.03.00-12-0049/16-00.

 

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa

działający poprzez

Integracja spółdzielców z uczelniami i biznesem

W dniu 10 maja 2017 r. w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym OPTIMA w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego zorganizowane przez Delegaturę Regionalną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy (ZLSP) w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50-ciu przedstawicieli różnych branż spółdzielczych oraz świata nauki i biznesu.

Kurs dla przyszłych opiekunów tarnowskich spółdzielni uczniowskich.

Po zorganizowaniu spotkań informacyjnych oraz przygotowaniu uczniów z czterech tarnowskich szkół do działania w spółdzielniach uczniowskich, przyszedł czas na zorganizowanie kursu dla potencjalnych opiekunów takich spółdzielni.

 

Każda spółdzielnia uczniowska musi mieć wyznaczonego opiekuna, który powinien zdobyć wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu wspierać uczniów w zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni uczniowskiej w szkole.

 

Warsztaty spółdzielcze dla tarnowskiej młodzieży

Przed wakacjami uczniowie skoncentrowani są na zakończeniu roku szkolnego z jak najwyższymi ocenami, mimo to pośród natłoku obowiązków tarnowska młodzież z czterech szkół ponadgimnazjalnych znalazła czas na dodatkowe zajęcia i otrzymała spory „zastrzyk wiedzy” spółdzielczej podczas trzydniowych warsztatów organizowanych dla potencjalnych członków spółdzielni uczniowskich.

Wyniki Konkursu na najlepszy pomysł na kampanię społeczną w społeczności lokalnej

Informujemy, że Jury Konkursowe wyłoniło zwycięzców Konkursu na najlepszy pomysł na kampanię społeczną w społeczności lokalnej organizowanego w ramach projektu „Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród młodzieży”.

Jury postanowiło przyznać dwie pierwsze nagrody dla:

SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ KARMELKA z Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza z Lubartowa;

Raport z badań nad kondycją spółdzielni uczniowskich

okładka raportu

Od kilku lat obserwujemy w Polsce wzrost zainteresowania spółdzielniami uczniowskimi, co m.in. zaowocowało ich obecnością w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, dokumencie strategicznym, przyjętym przez Radę Ministrów w sierpniu 2014 r.  Według KPRES w 2020 roku SU powinny działać w co najmniej 10 % szkół w Polsce.

 

Spółdzielnie uczniowskie – młodzi na start

Szanowni Państwo,

 

Miło nam poinformować, że Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy na zlecenie Urzędu Miasta Tarnowa rozpoczęła realizację projektu „Spółdzielnie uczniowskie – młodzi na start”, którego celem jest promocja spółdzielczości uczniowskiej w gminie Tarnów oraz zainspirowanie powstania i założenie spółdzielni uczniowskich w szkołach ponadgimnazjalnych oraz budowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych mieszkańców Tarnowa.