Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/04/05 - doradztwo z zakresu uwarunkowań prawnych w działalności podmiotów ekonomii społecznej