Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/04/02 - szkolenia i doradztwo z zakresu pracy z osobami w trudnej sytuacji życiowej