Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/03/02 - szkolenia i doradztwo z zakresu pracy z osobami w trudnej sytuacji życiowej