Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/06/02 - dostawa fabrycznie nowej kserokopiarki