Zapytanie ofertowe ZSWES/2014/10/03 - doradztwo z zakresu marketingu dla uczestników projektu