Zapytanie ofertowe ZSWES/2014/10/07 - szkolenia i doradztwo z zakresu zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej