Zapytanie ofertowe nr ZSWES/2014/09/01 - Pełnienie funkcji specjalisty ds. szkoleń doradczych