Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/01/01 - szkolenia i doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów w podmiotach trzeciego sektora , ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spółdzielni socjalnych