Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/12/03 - szkolenia i doradztwo z zakresu uwarunkowań prawnych w działalności podmiotów ekonomii społecznej