Zapytanie ofertowe - szkolenie w Bałtowie

 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza:
- dostarczyć szkolenie dla 10 osób w Bałtowie lub w okolicy (odległość miejsca organizacji szkolenia od miejscowości Bałtów - maksymalnie 20 km) w dniach 
13-15.12.2010. 
 
 
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym ZSWES/2010/11/06 na obsługę szkolenia. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 30-11-2010, do godz. 15.00 (liczy się data otrzymania).
 
 
 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
 

 

Aktualizacja 29. listopada 14:15:

W związku z odwołaniem szkolenia w dniach 13-15.12.2010 w Bałtowie (z przyczyn niezależnych od organizatora), Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy unieważnia zapytanie ofertowe nr ZSWES/2010/11/06