Zapytanie ofertowe - szkolenie dla 10 osób w Warszawie

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza: - dostarczyć szkolenie dla 10 osób w Warszawie w dniach 14-16.09.2010.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na obsługę szkolenia. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 30-08-2010, do godz. 9.00 (liczy się data otrzymania).

Aktualizacja 30.08.2010 - 7:30:
UWAGA! Przedłużony termin nadsyłania ofert na zapytanie ofertowe ZSWES/2010/08/02
Termin nadsyłania ofert na zapytanie ofertowe ZSWES/2010/08/02 został przedłużony do 03.09.2010 do godz. 12:00.

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl