Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/03/01 - szkolenia i doradztwo z zakresu: praca z osobami w trudnej sytuacji życiowej w zakresie ich aktywizacji zawodowej