Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/02/02 - szkolenia i doradztwo z zakresu rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej