Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/01/05 - doradztwa w zakresie prowadzenia statutowej działalności nieodpłatnej i odpłatnej oraz działalności gospodarczej w podmiotach trzeciego sektora oraz w podmiotach sektora ekonomii społecznej