Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/12/03 - szkolenia i doradztwo uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności w podmiotach trzeciego sektora i podmiotach ekonomii społecznej