Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/09/04 - obsługa spotkań sieciujących Centra Integracji Społecznej