Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/06/07 - Świadczenie doradztwa z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, budowania zespołu, zarządzania relacjami

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje: Świadczenie doradztwa z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, budowania zespołu, zarządzania relacjami dla odbiorców wsparcia Projektu "Zintegrowany system ekonomii społecznej" (organizacje i instytucje) 12.07.2011 - 31.12.2011 r. na terenie całej Polski podzielonej na subregiony, w których działają Centra Ekonomii Społecznej:

Subregion 1: obszar województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego;

Subregion 2: obszar województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego;

Subregion 3: obszar województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego;

Subregion 4: obszar województw lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego;

Subregion 5: obszar województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. (kod CPV - 79414000-98 usługi doradcze w zakresie podobne zarządzania zasobami ludzkimi) Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/06/07

W związku z pytaniami od potencjalnych Wykonawców odnośnie zapytania ofertowego ZSWES/2011/06/07 dot. sposobu opisu doświadczenia w formularzu ofertowym, zamieszczamy dodatkowy formularz Zalacznik_Opisdoswiadczenia_2011_06_07. Prosimy o zebranie posiadanego doświadczenia w tabeli przedstawionej w tym załączniku.

Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 07.07.2011 roku, do godz. 15:00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości

30-646 Kraków

ul. Malborska 65

Anna Bulka tel. 12/655 1017

www.spoldzielnie.org.pl; anna@spoldzielnie.org.pl