Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/06/03 - Obsługa szkolenia w Katowicach

Uwaga!

Termin nadsyłania ofert na zapytanie ZSWES/2011/06/03 przedłużono do 29.06.2011 do godz. 13:00.

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje: świadczenie usługi związanej z obsługą szkolenia w dniach 13-15.07.2011 w Katowicach dla uczestników Projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej:

- nocleg i wyżywienie dla uczestników szkolenia [Kod CPV: 55000000-0

- Usługi hotelarskie i restauracyjne]; - wynajem sali szkoleniowej [kod CPV: 55120000-7  Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji]

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/06/03 Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 28.06.2011 roku, do godz. 11:00 (liczy się data otrzymania). Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków ul. Malborska 65 Olga Gałek tel. 12/655 1017 www.spoldzielnie.org.pl;