Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/06/06 ? Doradztwo w zakresie wdrażania polityki równości szans