Zapytanie ofertowe ZSWES/2001/04/04

UWAGA!
Termin nadsyłania ofert uległ zmianie. Prosimy o nadsyłanie ofert odnośnie zapytania ZSWES/2011/04/04 do godziny 14:00 w dniu 06.05.2011 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje:
- przeprowadzenie czterech 3-dniowych (24 godzin szkoleniowych każde) szkoleń z zakresu: uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w podmiotach trzeciego sektora (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe);
- udzielenie doradztwa dla uczestników szkoleń z zakresu uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w podmiotach trzeciego sektora (kod CPV 79400000-8: Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne);
- udzielenie doradztwa indywidualnego z zakresu uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w podmiotach trzeciego sektora (kod CPV 79400000-8: Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne).
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/04/04. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie
do 4 maja 2011 roku, do godz. 14:00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Anna Bulka
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;

anna@spoldzielnie.org.pl