Zapytanie ofertowe - szkolenia DODATKOWE INFORMACJE

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza:
- dostarczyć doradztwo indywidualne w zakresie przekształcania Centrum Integracji Społecznej (CIS) w świetle ustawy o finansach publicznych;
- przeprowadzić szkolenie w zakresie przekształcania Centrum Integracji Społecznej w świetle ustawy o finansach publicznych oraz zapewnić doradztwo dla uczestników szkolenia.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkolenia wraz z udzieleniem doradztwa dla jego uczestników. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 23 lipca 2010 roku, do godz. 15:00 (liczy się data otrzymania).

DODATKOWE INFORMACJE ODNOŚNIE ZAPYTANIA NR 2010/07/03 (zaktualizowano: 22 lipca 2010)

1. Przedłużono termin nadsyłania ofert do dnia 26.07.2010 do godz. 15:30
2. Informujemy, że nie pokrywamy dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem szkoleń i doradztwa (np. nocleg, wyżywienie, koszty dojazdu). Cena za 1 godzinę szkolenia i 1 godzinę doradczą powinno uwzględniać wszystkie koszty ponoszone po Państwa stronie.
2. W przypadku szkolenia, wykładowca przygotowuje kompletny materiał dla uczestników szkolenia w wersji elektronicznej, druk materiałów leży po stronie organizatora szkolenia.
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl