Zapytanie ofertowe INES/2011/01/01 - doradztwo grupowe i indywdualne