Zapytanie ofertowe Punkt Wsparcia - powiat brzeski

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje prowadzić Punkt Wsparcia w powiecie brzeskim.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na prowadzenie takiego Punktu. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 25-08-2010, do godz. 15.30 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Katarzyna Wiecha
tel. 12/655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl;
katarzyna@spoldzielnie.org.pl