Zapytanie ofertowe - prace związane z przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby projektu