Zapytanie ofertowe - tonery

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić tonery do drukarek.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na tonery do drukarek. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 29 czerwca 2010 roku do godz. 9.00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości

Małgorzata Klewska tel. 012-655-10-17 www.spoldzielnie.org.pl; malgorzata@spoldzielnie.org.pl

30-646 Kraków ul. Malborska 65