Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić sprzęt komputerowy.

 

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na sprzęt komputerowy. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 5 maja 2010 roku (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości

Małgorzata Klewska tel. 012-655-71-01

www.spoldzielnie.org.pl; malgorzata@spoldzielnie.org.pl

30-646 Kraków ul. Malborska 65